@บุรีรัมย์@  ติดตามศูนย์เรียนรู้อำเภอคูเมือง

@บุรีรัมย์@

วันนี้ (12 ต.ค.59) เวลา 13.00 น. นายจรินทร์ รอบการ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านตะคร้อ ม.4 ต.พรสำราญ อำเภอคูเมือง โดยนายวสันต์ ศรีจุดานุ พอ.คูเมืองและทีมงาน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

รณภพ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)