@บุรีรัมย์@  “สนวนนอกรับคาราวานทัวร์มองโกเลีย”

“สนวนนอกรับคาราวานทัวร์มองโกเลีย” วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายปรีชา พรหมบุตร พัฒนาการจังหวัดบุรีรัม์ พร้อมด้วยนายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอห้วยราช ร่วมให้การต้อนรับคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว ไทย – จีน สู่ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเดินทางมาจากประเทศมองโกเลีย จำนวน 70 คน เยี่ยมชมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของพี่น้องในชุมชน โดยเฉพาะเรือม(รำ)ตร๊ดและการสาวไหมได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ประทับใจกับพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นการต้อนรับที่อบอุ่น คณะทัวร์นำโดยนายเขอ ย่าชา ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมจีน โดยการประสานงานของนายสุรพล เศวตเศรนี กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ ์จำกัด ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

รณภพ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)