ข้อมูล จปฐ.

 1. สรุปข้อมูล จปฐ. 2
  ปี 2560 คลิกที่นี่
  ปี 2561 คลิกที่นี่
  ปี 2562 คลิกที่นี่
 2. ข้อมูลรายได้
  ปี 2560 คลิกที่นี่
  ปี 2561 คลิกที่นี่
  ปี 2562 คลิกที่นี่
 3. รายงานคุณภาพชีวิตคนบุรีรัมย์

รายงานคุณภาพชีวิตคนบุรีรัมย์ ปี 2560  คลิกที่นี่

รายงานคุณภาพชีวิตคนบุรีรัมย์ ปี 2561 คลิกที่นี่

รายงานคุณภาพชีวิตคนบุรีรัมย์ ปี 2562  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)