สพจ.บุรีรัมย์ ร่วมขับเคลื่อนภารกิจ”พัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างสุขในชุมชน”

📣 ข่าวออนไลน์ :สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
📣 สพจ.บุรีรัมย์ บำรุงสุข
📌ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562
——🌲🌲🌲🌲🌲🌲—

💥 นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสาวสุภาภรณ์ กุยรัมย์ และนางสาวธัญชนิต คำเลิศ นำคณะสตรีร่วมโครงการ “พัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างสุขในชุมชน” รุ่นที่ 4
💥วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรค และทิศทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในอนาคต รวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพแก่กลไกการขับเคลื่อน และเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการสร้างพลังสตรีในการพัฒนาชุมชน


💥กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/ตำบล/เทศบาล 23 คน คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด 2 คน เครือข่ายอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 2 คน กลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 12 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
💥 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
📣 ข่าวโดย กลุ่มงานสารสนเทศ สพจ.บุรีรัมย์ 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)