สพจ.บุรีรัมย์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)

📣 ข่าวออนไลน์ :สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
📣 สพจ.บุรีรัมย์ บำรุงสุข
📌วันที่ 19 ธันวาคม 2562 09.00 น.
——🌲🌲🌲🌲🌲🌲—

นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายทองใจ ปุยไธสง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายอร่าม พลชุมแสง นว.พช.ชำนาญการ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ณ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง หมู่ที่ 12 บ้านโคกเพชร ตำบลโคกขมิ้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
💥 โดยนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการออกหน่วยแพทย์อาสา พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ
💥ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการมอบสิ่งของช่วยเหลืผู้เดือดร้อนและการให้บริการประชาชนของส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งตรวจเยี่ยมให้การช่วยเหลือระชาชนในเขตพื้นที่ บ้านโคกเพชรตลอดจนพื้นที่ไกล้เคียงในพื้นที่
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
📣 ข่าวโดย กลุ่มงานสารสนเทศ สพจ.บุรีรัมย์ 🔊

 

(Visited 1 times, 1 visits today)