พช.บุรีรัมย์ และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ร่วมประชุมขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง

📣ข่าวออนไลน์:สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
🐥สพจ.บุรีรัมย์ บำรุงสุข
25 ธันวาคม 2562
—————-


💥วันนี้เวลา 14.00 น. นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายเดโช วันทนาพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมกับตัวแทนจากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ จำกัด ณ ห้องระชุมพัฒนาชุมชน ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์
💥ซึ่งเป็นการหารือแนวทางการทำงานขับเคลื่อนชุมชนร่วมกันในมิติด้านต่าง ๆ เช่น การขับเคลื่อนความร่วมมือในการส่งเสริมการจำหน่ายผักปลอดสารพิษจากชุมชนสู่โรงพยาบาล โดย การประสานงานและขับเคลื่อนโดย พช และ บริษัทฯ เป็นต้น
🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲
🔭ข่าวโดย:กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.บุรีรัมย์

(Visited 1 times, 1 visits today)