มอบใบประกาศเกียรติคุณตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี พ.ศ.2562

ข่าวออนไลน์:สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
🐥สพจ.บุรีรัมย์ บำรุงสุข
25 ธันวาคม 2562
—————-


💥วันนี้เวลา 09.00 น. นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์
💥โดยก่อนการประชุมได้รับเกียรติจากนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบใบประกาศเกียรติคุณตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี พ.ศ.2562 จำนวนทั้งสิ้น 23 หมู่บ้านจากทุกอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์
🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲
🔭ข่าวโดย:กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.บุรีรัมย์

(Visited 1 times, 1 visits today)