พช.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายบังคม และวางพวงมาลา น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ต.ค.63 เวลา 8.15 น. นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน จิตอาสาพระราชทาน กลุ่มพลังมวลชน และนักเรียนนักศึกษา ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จากนั้น ส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน ประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ และ พิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า อย่างหาที่สุดมิได้
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 เป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย พระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2470 และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยตลอดระยะเวลา 70 ปี ของการครองราชย์ ได้ทรงอุทิศพระองค์ให้แก่ประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และใช้เวลาส่วนพระองค์เสด็จเยี่ยมประชาชนในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
(Visited 1 times, 1 visits today)