พช.บุรีรัมย์ พร้อมใจประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ต.ค.63  เวลา 19.19 น.  นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน ตลอดทั้งพสกนิกรชาวบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นนำจุดเทียน และนำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที จากนั้นชมวีดีทัศน์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี แห่งรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกำลัง พระวรกายและกำลังพระปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่าง ๆ ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ
สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เคยเสด็จพระราชดำเนินเพื่อเยี่ยมเยียนประชาชน ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ 4 ครั้งด้วยกัน ครั้งแรก เมื่อปีพุทธศักราช 2498 ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอลำปลายมาศ ครั้งที่สอง เมื่อปีพุทธศักราช 2514 ทรงเยี่ยมราษฎร ณ บริเวณ ศาลากลางจังหวัด ครั้งที่สาม เมื่อปีพุทธศักราช 2522 ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอกระสัง และเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร หนองกะนัง และมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำในลำน้ำชีน้อย เพื่อประโยชน์สำหรับเพาะปลูกและใช้สอย และครั้งที่สี่ เมื่อปีพุทธศักราช 2524 เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในพื้นที่อำเภอละหานทราย และทรงวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์เราสู้ อำเภอโนนดินแดง
(Visited 1 times, 1 visits today)