จังหวัดบุรีรัมย์-คึกคัก!! “ตลาดถนนคนเดินอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก- เซราะแอง” 3 วัน โกยรายได้สู่ชุมชนครึ่งล้าน OTOP-อาหารพื้นถิ่น-พืชผักปลอดภัยขายดี

จังหวัดบุรีรัมย์-คึกคัก!! “ตลาดถนนคนเดินอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก- เซราะแอง” 3 วัน โกยรายได้สู่ชุมชนครึ่งล้าน OTOP-อาหารพื้นถิ่น-พืชผักปลอดภัยขายดี

วันที่ 7 มีนาคม 2565
ภายหลังการเปิดอย่างเป็นทางการของ “ตลาดถนนคนเดินห้วยจระเข้มาก-เซราะแอง” โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม ดังกล่าวฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน โดยการส่งเสริมให้เป็นตลาดเชิงอารยธรรม ซึ่งมีการชูจุดเด่นการอยู่ร่วมกันในเชิงระบบนิเวศระหว่างคนกับธรรมชาติ (นกกระเรียนพันไทย) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในการเพิ่มช่องทางทางการตลาด ของผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีบุรีรัมย์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยนางรัชนี สาระวิถี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ติดตาม สนับสนุนและสร้างความเข้าใจกับผู้ค้าในพื้นที่ตลาดดังกล่าวฯ ทั้งเกี่ยวกับมาตรการและแนวปฏิบัติตลอดจนให้กำลังใจและสอบถามยอดจำหน่ายรายวันเพื่อเป็นการประเมินผลสำเร็จของการจัดการตลาดถนนคนเดินห้วยจระเข้มาก ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวบุรีรัมย์ 365 วัน (Buriram Lifestyle) จัดการรายงาน พบว่าใน 3 วันที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์แรกมียอดจำหน่ายสินค้าในพื้นที่การดำเนินงานโดยมียอดจำหน่ายสะสม วันที่ 4-6 มีนาคม 2565 จำนวน 469,790 บาท ซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการสร้างรอยยิ้มและรายได้ให้กับผู้ประกอบการในชุมชนเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ที่ใกล้กับจุดออกกำลังกายและเยี่ยมชมสถานที่บรรยากาศบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มากและจับจ่ายใช้สอยไปพร้อมกัน
ตลาดถนนคนเดินห้วยจระเข้มากเป็นตลาดปลอดภัยโดยเน้นสินค้าจากชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยการเพิ่มช่องทางการสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของดีบุรีรัมย์ (รูปแบบตลาดถนนคนเดิน) ในการรองรับการท่องเที่ยวและสนับสนุนการท่องเที่ยวบุรีรัมย์ 365 วัน ซึ่งเกิดจากการดำเนินการและพัฒนาการร่วมกันของส่วนงานราชการและภาคประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์
กำหนดเปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ระหว่างเวลา 16.00- 21.00 น. ผู้สนใจสามารถไปเที่ยวชมได้ตามเวลาที่กำหนด

ข่าวโดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)