– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จ้างเหมาดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จ้างเหมาดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พฤษภาคม 2563 /

17:14 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เซราะกราวบุรีรัมย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เซราะกราวบุรีรัมย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

18 กุมภาพันธ์ 2563 /

16:11 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562

27 ธันวาคม 2562 /

16:03 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

29 พฤศจิกายน 2562 /

10:44 น. /

ดาวน์โหลด