– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (knowledge-Based OTOP) กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อพัฒนายกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (knowledge-Based OTOP) กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อพัฒนายกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

01 กรกฎาคม 2563 /

16:25 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ฯ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO  จังหวัด เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ฯ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 มิถุนายน 2563 /

11:01 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการรจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เซราะกราวบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการรจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เซราะกราวบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08 มิถุนายน 2563 /

17:38 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จ้างเหมาดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จ้างเหมาดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พฤษภาคม 2563 /

17:14 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เซราะกราวบุรีรัมย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เซราะกราวบุรีรัมย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

18 กุมภาพันธ์ 2563 /

16:11 น. /

ดาวน์โหลด